ملک در کانادا

ملک در کانادا

انواع خانه و آپارتمان در کانادا
1- کاندومینیوم
2-سِمی دیتچد (Semi-detached)
3- تاون هاوس (Town house)
4- خانه دیتچد (Detached)
5- بانگالو(Bungalow)
۶- رنچ (Ranch)

1- کاندومینیوم: کاندوها آپارتمان هایی هستند که دارای مدیریت مرکزی هستند و به طور خلاصه به آن ها کاندو (Condo) گفته می شود. معمولا مدیریت مرکزی آن ها توسط فردی به نام superintendent انجام می شود ولی بعضی از آنها که بزرگ تر هستند، دارای دفتر مدیریت هستند. بابت خدمات ارائه شده کاندوها شارژ ماهیانه که به نوع کاندو و البته به جدید و قدیمی بودن کاندو نیز بستگی دارد باید پرداخت شود، که معمولاً کاندوهای قدیمی شارژ بیشتری نیز دارند.
2- سِمی دیتچد (Semi-detached): به خانه ای گفته می شود که با دیوار مشترک به خانه دیگری پیوسته باشد. تعداد خانه ها فقط دو تا است؛ یعنی از یک طرف به هم چسبیده و از طرف دیگر آن ها باز است.
3- تاون هاوس (Town house): تعداد خانه هایی به هم چسبیده که تعدادشان از 3 تا به بالاست و فقط یک سمت خانه اولی و یک سمت خانه آخری باز است.
4- خانه دیتچد (Detached): به خانه مستقلی که از چهار طرف باز است و به خانه دیگری نچسبیده است.
5- بانگالو (Bungalow): به خانه یک طبقه، بانگالو گفته می شود.
۶- رنچ (Ranch): خانه ای که در یک زمین بزرگ یا مزرعه ساخته شده است.

تغییر زبان